CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT)

.

Banská Bystrica a okolie

Peter Urban je spoluautorom kapitoly Prostredie pre život.

Citácia: Demuth K., Hrúz P. & Šoka M. 2015: Banská Bystrica a okolie. Sprievodca. Spektrum Grafik a. s., Banská Bystrica, 183 pp. ISBN978-80-89189-22-9.

Banská Bystrica-obálka-slovenská mutácia.pdf (1743067)

>

.

Peter Urban je spoluautorom kapitol  Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia),  Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia),  Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) a podieľal sa tiež na tvorbe kapitoly Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region.

 

Citácie:

Urban P. & Kautman J. (comp.) 2014: Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia). Pp.: 209-213. In: Kadlečík J. (ed.), Carpathian Red List of Forest Habitat and Species, Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). ŠOP SR,  Banská Bystrica, 234 pp. ISBN 978-80-89310-81-4.     

Urban P. & Kautman J. (comp.) 2014: Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia). Pp.: 214-216.  In: Kadlečík J. (ed.), Carpathian Red List of Forest Habitat and Species, Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). ŠOP SR,  Banská Bystrica, 234 pp. ISBN 978-80-89310-81-4. 

Urban P. & Uhrin M. (comp.) 2014: Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia). Pp.: 221-227.  In: Kadlečík J. (ed.), Carpathian Red List of Forest Habitat and Species, Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). ŠOP SR,  Banská Bystrica, 234 pp. ISBN 978-80-89310-81-4. 

 

https://www.bioregio-carpathians.eu/key-outputs-and-publications.html

 

 

>

Lesy mesta Krupina

.

 
Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia Mestských lesov s. r. o. Krupina vyšla farebná reprezentačná publikácia, ktorú zostavil  známy publicista Fedor Mikovič.
 
Peter Urban je autorom kapitol  KRÁĽOVSKÉ MESTO V OBJATÍ LESNÉHO KRÁĽOVSTVA (Živá príroda), KLENOTNICA PRÍRODY (Chránené prírodné územia), PLNÉ KOŠE ROZKOŠE (Ide sa na huby!) a STALO SA – NESTALO (Povesti, rozprávky a príbehy z lesov kráľovského mesta Krupina: Úvod, Babinské kukučky, Duchovia Štangarígla, Ako Geľo Sebechlebský pána Koháryho prekabátil, Koniec kláštora Na Petre, Krupinské somáre, Kráľ Matej vo vinici, Medovarce, Prvá krupinská bosorka, Turecké studne, Vartovka). Okrem toho prispel do publikácie takmer 50 farebnými fotografiami.
 
Citácie:
Urban P. 2014:Živá príroda. Pp.: 50-81. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Chránené prírodné územia. Pp.: 98-111. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Ide sa na huby! Pp.: 144-149. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
Urban P. 2014:Stalo sa – nestalo (Povesti, rozprávky a príbehy z lesov kráľovského mesta KrupinaIde sa na huby! Pp.: 175-203. In: Mikovič F. (ed.), Lesy mesta Krupina. Mestské lesy s. r. o.,  Krupina, 240 pp. ISBN 978-80-971764-7-1.
 
>

CICAVCE SLOVENSKA rozšírenie, bionómia a ochrana

.

 

Autori diela Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s minulosťou, uvádzajú rôzne aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obsahuje aj menej časté údaje o paleontológii, biometrii a o parazitoch cicavcov. Prináša aj stručnú charakteristiku prírodných pomerov, chránených území, históriu poznávania cicavcov Slovenska a prehľad introdukcií nepôvodných druhov na naše územie. Okrem veľmi rozsiahleho zoznamu literatúry o tejto problematike obsahuje aj zoznam mammaliologických bibliografií. Publikácia svojím zameraním je určená nielen pre odbornú, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o našich cicavcoch.

 

Peter Urban spracoval kapitoly Chránené územia Slovenska, Ochrana cicavcov na Slovensku a je tiež spoluautorom kapitol  Vydra riečna – Lutra lutra a Norok európsky – Mustela lutreola.

Knihu vydalo Vydavateľstvo Veda v Bratislave.

 

Citácie:

Urban P. 2012: Chránené územia Slovenska. Pp.: 14-20. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P. 2012: Ochrana cicavcov na Slovensku. Pp.: 21-31. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P., Kadlečík J. & Kadlečíková Z. 2012: Vydra riečna – Lutra lutra. Pp. 440-447. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

Urban P., Kadlečík J. & Apfelová M.  2012: Norok európsky – Mustela lutreola. Pp. 469-471. In. Krištofík J. & Danko Š. (eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 712 pp. ISBN 978-80-224-1264-3

 

Publikácii „Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana“ bola udelená Prémia literárneho fondu v kategórii biologické a lekárske vedy za rok 2012

>

WILDLIFE

.

 

Reprezentačná obrazová publikácia približuje časť obrovského bohatstva voľne žijúcich karpatských živočíchov. Dominujú v nej najmä vtáky a cicavce, ktoré sú človeku oddávna najbližšie. Nazrite do ich pozoruhodného sveta, spoznajte niektoré druhy, pokochajte sa krásou ich tvarov a farieb, obdivujte šikovnosť loveckého umenia, či schopnosť unikania pred nepriateľom a poodhaľte tajomstvá ich zaujímavého života. Života karpatskej fauny.

 

Peter Urban je autorom textov k obrázkom, úvodu a textu na prebale.

Knihu vydalo Vydavateľstvo AB Art press.

Citácia:

Barta V. a kolektív 2012. Wildlife. AB Art press, Slovenská Ľupča, 248 pp. ISBN 978-80-89270-74-3

>

JÁN MÄSIAR: HONTIANSKO-NOVOHRADSKÉ POVESTI, PRÍBEHY A ZBOJNÍCKE PIESNE

.

 

Vyše tridsiadky povestí a čudesných príhod, ktoré zachovala ľudová fantázia, nám približuje rušnú minulosť kraja na rozhraní Hontu a Novohradu. Autor, vynikajúci znalec minulosti svojho kraja a neúnavný zberateľ, čerpá z jedinečnej zbierky zápiskov od miestnych rozprávačov. Zavedie vás do obávaných zbojníckych družín, ktorí v horách schovávali svoje poklady, i medzi hájnikov a drevorubačov, ktorí v magických hlbinách lesov zažili podivuhodné veci, medzi turecké hordy, ktoré sa tadiaľto preháňali, spoznáte kruté tajomstvá hradu na Pohanskom vrchu, tragický príbeh grófky na Modrom Kameni, dozviete sa, odkiaľ sa vzalo meno Šamilovej skaly, Židovej diery, Krvavej hory a veľa ďalších tajomstiev...

Peter Urban spracoval Poznámky a vysvetlivky.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.

 

Citácia:

Urban P. 2010: Poznámky a vysvetlivky. Pp.: 157-196. In: Mäsiar J., Hontiansko-novohradské povesti, príbehy a zbojnícke piesne. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 200 pp.

Link:

https://www.vydavatel.sk/hontianskonovohradskepovestiprihodyazbojnickepiesne-p-26477.html

>

TATRY - Príroda

.

 Tatry sú nesporne najpopulárnejším pohorím na Slovensku, spieva sa o nich aj v národnej hymne. Hovorí sa o nich, že sú to „miniatúrne Alpy“ – na relatívne malej ploche necelých 800 km2 sa totiž nachádza takmer všetko prírodné bohatstvo ako v oveľa rozľahlejších Alpách. Tatry sú najvyšším pohorím zaalpskej Európy a najvyšším v celom oblúku Karpát, do ktorých patria. Sú krajinou vysokých skalných štítov, hlbokých dolín, krásnych jazier, svojráznej horskej vegetácie a domovom mnohých živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sa už inde v Európe nevyskytujú. Ich unikátne prírodné hodnoty umocňuje bohatá a originálna kultúra ľudí, usadených počas stáročí okolo nich v regiónoch Oravy, Liptova, Spiša a poľského Podhalia.

Nejedna krajina sa môže pýšiť bohatstvom prírodných klenotov národných parkov – hôr a horstiev, oveľa rozsiahlejších a vyšších než tieto slovensko-poľské „najmenšie veľhory sveta“. Zriedka však nájdete pohorie, ktoré takým spôsobom a do takej miery zrástlo s duchovnými dejinami územia a ľudu pri jeho úpätí natoľko, že sa stalo súčasťou ich národnej identity a oficiálnej aj neoficiálnej symboliky.

Tatry sa buditeľom priamo ponúkali ako silné inšpiračné žriedlo. Ich smelé obrysy, vybiehajúce z okolitých pahorkatín Liptova a Spiša, vzletné línie Kriváňa, Lomnického štítu a ďalších horských velikánov, orámované vejárom hmiel a dramatickými zhlukmi mrakov bezprostredne oslovujú dušu vnímavého pozorovateľa a uvoľňujú prúd živých emócií. Majestátne tatranské vrcholky sa stali stelesnením neochvejnosti, stálosti a slobody.
Dvojdielna vlastivedná encyklopédia Tatier sústredí ako vôbec prvá publikácia svojho druhu maximum informácií o celom území Tatier, t. j. Tatier Západných, Východných (t. j. Vysokých a Belianskych) aj poľských, o ich prírode, dejinách a kultúre. Prvý diel je zameraný na prírodu, podáva množstvo najnovších a kompaktných informácií. Na jeho príprave sa podieľali renomovaní odborníci zo slovenskej aj poľskej strany.

Peter Urban participoval na tvorbe kapitoly o šelmách.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Baset v Prahe.

 

 

Citácia: Chovancová B., Zięba F., Urban P., Hlôška L., Jamrozy G., Ważna A.  & Cichocki J. 2010: Mäsožravce. Pp.: 579-608. In: Koutná A. & Chovancová B. (eds.), Tatry – Príroda. Baset, Praha, 648 pp.

 

Link:

https://www.baset.cz/tituly/krajina-a-lide/tatry-priroda-sk

 PDF

>

ROZŠÍRENIE VTÁKOV NA SLOVENSKU

.

 

Kniha zaznamenáva rozšírenie vtákov na Slovensku v rokoch 1980 - 1999. Je výsledkom práce širokého kolektívu 31 autorov textov, ktorí vychádzali z literárnych podkladov a práce 271 terénnych spolupracovníkov. Slovensko sa tým zaradilo k nemnohým krajinám, ktoré majú aktualizovaný stav poznatkov o rozšírení, početnosti a ochrane vtákov vo forme ucelenej monografie. Autori sumaritujú v textoch poznatky o distribúcii všetkých 340 druhov divožijúcich vtákov, potvrdených na Slovensku k 1. januáru 2000 (okrem voľne žijúceho holuba domáceho). Texty doplňuje okolo 400 máp rozšírenia vybraných druhov počas hniezdenia, zimy, prípadne máp mimohniezdneho výskytu. Texty o druhoch obsahujú informácie o ich rozšírení v Európe, detailne na Slovensku, o stave ohrozenia a ochranárskych návrhoch, ale aj podrobné údaje o statuse ich ochrany podľa medzinárodných kritérií. Kniha uvádza aj odhady národných hniezdnych a zimujúcich populácií všetkých druhov vtákov, ako aj ich populačné a územné trendy v rokoch 1980-1999.

Peter Urban spracoval kapitolu Chránené územia Slovenska.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Veda v Bratislave.

 

Citácia:

Urban P. 2002: Chránené územia Slovenska. Pp.: 25-28. In. Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.

>